نفت مسجد سلیمان

ایران
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پیکان
1 - 0
نفت مسجد سلیمان
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
2 - 2
ذوب آهن اصفهان
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
0 - 0
تراکتور
پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
صنعت نفت آبادان
1 - 1
نفت مسجد سلیمان
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
1 - 1
استقلال تهران
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
سپاهان اصفهان
0 - 0
نفت مسجد سلیمان
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
1 - 1
شهرخودرو
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
جام حذفی
گل گهر سیرجان
0 - 1
نفت مسجد سلیمان
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پیکان
2 - 3
نفت مسجد سلیمان
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
جام حذفی
شهرخودرو
0 - 1
نفت مسجد سلیمان
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
17:00
شاهین بوشهر
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
ماشین سازی تبریز
16:00
نفت مسجد سلیمان
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
جام حذفی
نفت مسجد سلیمان
17:00
تراکتور
پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
17:00
فولاد خوزستان
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
16:45
نساجی مازندران
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پرسپولیس تهران
17:30
نفت مسجد سلیمان
پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان
16:40
ذوب آهن اصفهان