آژاکس

هلند
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس
2 - 0
آپوئل
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
اسپارتا روتردام
1 - 4
آژاکس
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آژاکس
4 - 1
هیرنوین
سه‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس
3 - 0
لیل
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
پی اس وی آیندهوون
1 - 1
آژاکس
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آژاکس
5 - 0
فورتونا سیتارد
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آژاکس
2 - 0
گرونینگن
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
والنسیا
0 - 3
آژاکس
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
دن هاخ
0 - 2
آژاکس
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
والویک
1 - 2
آژاکس
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس
20:25
چلسی
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آژاکس
19:15
فاینورد روتردام
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
زوله
22:30
آژاکس
سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
چلسی
23:30
آژاکس
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آژاکس
14:45
اوترخت
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آژاکس
22:15
هراکلس
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
لیل
23:30
آژاکس
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
توئنته انسخده
14:45
آژاکس
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
اردیویژه هلند
آژاکس
22:45
ویلم تیلبورگ
سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
آژاکس
23:30
والنسیا