سنت اتین

فرانسه
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
سنت اتین
1 - 1
برست
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
لیل
3 - 0
سنت اتین
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
1 - 0
سنت اتین
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
سنت اتین
2 - 2
تولوز
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
لیگ اروپا
خنت
3 - 2
سنت اتین
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
آنژیه
4 - 1
سنت اتین
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
سنت اتین
0 - 1
متز
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
نیمس المپیک
0 - 1
سنت اتین
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
لیگ اروپا
سنت اتین
1 - 1
وولفسبورگ
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
سنت اتین
1 - 0
المپیک لیون
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
بوردو
16:30
سنت اتین
پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
لیگ اروپا
سنت اتین
20:25
اولکساندریا
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
سنت اتین
19:30
آمیان
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
سنت اتین
23:30
موناکو
پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
لیگ اروپا
اولکساندریا
23:30
سنت اتین
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
نانت
-
سنت اتین
پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
لیگ اروپا
سنت اتین
21:25
خنت
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
لیگ اروپا
وولفسبورگ
23:30
سنت اتین