المپیک مارسی

فرانسه
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
باشگاهی دوستانه
المپیک مارسی
0 - 1
ناپولی
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
0 - 2
رنس
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
نانت
0 - 0
المپیک مارسی
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
نیس
1 - 2
المپیک مارسی
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
1 - 0
سنت اتین
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
موناکو
3 - 4
المپیک مارسی
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
1 - 1
مون پلیه
سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
دیژون
0 - 0
المپیک مارسی
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
1 - 1
رن
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
آمیان
3 - 1
المپیک مارسی
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
22:30
استراسبورگ
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
پاری سن ژرمن
23:30
المپیک مارسی
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸
لیگ کاپ فرانسه
موناکو
23:35
المپیک مارسی
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
20:00
لیل
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک مارسی
23:30
المپیک لیون