پاری سن ژرمن

فرانسه
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
پاری سن ژرمن
4 - 0
تولوز
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
متز
0 - 2
پاری سن ژرمن
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
پاری سن ژرمن
1 - 0
استراسبورگ
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن
3 - 0
رئال مادرید
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
المپیک لیون
0 - 1
پاری سن ژرمن
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
پاری سن ژرمن
0 - 2
رنس
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
بوردو
0 - 1
پاری سن ژرمن
سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
گالاتاسارای
0 - 1
پاری سن ژرمن
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
پاری سن ژرمن
4 - 0
آنژیه
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
نیس
1 - 4
پاری سن ژرمن
سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
کلوب بروخه
22:30
پاری سن ژرمن
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
پاری سن ژرمن
23:30
المپیک مارسی
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
دیژون
23:15
پاری سن ژرمن
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن
23:30
کلوب بروخه
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
لیگ 1 فرانسه
برست
-
پاری سن ژرمن
سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
رئال مادرید
23:30
پاری سن ژرمن
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن
23:30
گالاتاسارای