ساسولو

ایتالیا
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸
باشگاهی دوستانه
ساسولو
10 - 1
Ciliverghe Calcio
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
باشگاهی دوستانه
ساسولو
1 - 0
امپولی
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
باشگاهی دوستانه
ساسولو
1 - 0
الساندریا
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
کوپا ایتالیا
ساسولو
1 - 0
اسپتزیا
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
تورینو
2 - 1
ساسولو
یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
ساسولو
4 - 1
سمپدوریا
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
آاس رم
4 - 2
ساسولو
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
ساسولو
3 - 0
اسپال
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
پارما
1 - 0
ساسولو
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
ساسولو
1 - 4
آتالانتا
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
ساسولو
14:00
اینتر
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
هلاس ورونا
22:15
ساسولو
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
ساسولو
23:30
فیورنتینا
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
لچه
17:30
ساسولو
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
ساسولو
23:15
بولونیا
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
سری آ ایتالیا
برشا
23:15
ساسولو