ایتالیا

ایتالیا
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
ایتالیا
2 - 0
فنلاند
چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
ایتالیا
6 - 0
لیختنشتاین
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
یونان
0 - 3
ایتالیا
سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
ایتالیا
2 - 1
بوسنی و هرزگوین
پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
ارمنستان
1 - 3
ایتالیا
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
فنلاند
1 - 2
ایتالیا
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
ایتالیا
2 - 0
یونان
سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
لیختنشتاین
0 - 5
ایتالیا
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
بوسنی و هرزگوین
0 - 3
ایتالیا
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸
مقدماتی جام ملت های اروپا
ایتالیا
9 - 1
ارمنستان
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
جام ملت های اروپا
ترکیه
23:30
ایتالیا
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹
جام ملت های اروپا
ایتالیا
23:30
سوئیس
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹
جام ملت های اروپا
ایتالیا
20:30
ولز