پارس جم بوشهر

ایران
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
0 - 2
ذوب آهن اصفهان
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
تراکتور
1 - 1
پارس جم بوشهر
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
0 - 1
پرسپولیس تهران
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پرسپولیس تهران
1 - 0
پارس جم بوشهر
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
0 - 0
ذوب آهن اصفهان
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
گل گهر سیرجان
1 - 1
پارس جم بوشهر
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
3 - 2
سایپا
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
2 - 2
نساجی مازندران
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
جام حذفی
پارس جم بوشهر
1 - 2
ذوب آهن اصفهان
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
تراکتور
1 - 0
پارس جم بوشهر
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
18:00
صنعت نفت آبادان
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
استقلال تهران
19:00
پارس جم بوشهر
پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
18:00
سپاهان اصفهان
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
شهرخودرو
16:00
پارس جم بوشهر
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
پارس جم بوشهر
17:45
پیکان
جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸
لیگ برتر ایران
شاهین بوشهر
16:30
پارس جم بوشهر