گالاتاسارای

ترکیه
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
گالاتاسارای
1 - 1
کونیا سپور
جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
کایسری سپور
2 - 3
گالاتاسارای
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
گالاتاسارای
1 - 0
کاسیم پاشا
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
کلوب بروخه
0 - 0
گالاتاسارای
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
ینی مالاتیا
1 - 1
گالاتاسارای
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
گالاتاسارای
0 - 0
فنرباحچه
سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
گالاتاسارای
0 - 1
پاری سن ژرمن
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
گنچلر بیرلیعی
0 - 0
گالاتاسارای
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
باشگاهی دوستانه
گالاتاسارای
3 - 2
استانبول سپور
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
گالاتاسارای
3 - 2
سیواس سپور
سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
گالاتاسارای
22:30
رئال مادرید
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
بشیکتاش
19:30
گالاتاسارای
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
گالاتاسارای
21:00
ریزه سپور
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
رئال مادرید
23:30
گالاتاسارای
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
سوپر لیگ ترکیه
گازی آنتپ
20:30
گالاتاسارای
سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
گالاتاسارای
21:25
کلوب بروخه
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
لیگ قهرمانان اروپا
پاری سن ژرمن
23:30
گالاتاسارای