یسپر فرلات

هلند
وزن: 89 کیلوگرم
قد: 192 سانتی‌متر
پست: مدافع