گئورگی Kvilitaia

گرجستان
قد: 190 سانتی‌متر
پست: مهاجم