سباستین والوکیویژ

لهستان
پست: مدافع
تیم باشگاهی: کالیاری