ماریوس مواندیلماجی

چاد
قد: 182 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: پورتو