مودو Diagne

سنگال
وزن: 74 کیلوگرم
قد: 188 سانتی‌متر
پست: مدافع