یوسف ان نسیری

مراکش
وزن: 73 کیلوگرم
قد: 189 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم ملی: مراکش
تیم باشگاهی: لگانس