استیو مایک ابوا ابونگو

فرانسه
پست: هافبک
تیم باشگاهی: جنوا