آماد دیالو ترائوره

ساحل عاج
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: آتالانتا