یاکوپو دا ریوا

ایتالیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: آتالانتا