ابریما کالی

گامبیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: آتالانتا