گویدو کاریو

آرژانتین
وزن: 87 کیلوگرم
قد: 191 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: لگانس