اسمیر بگوویچ

بوسنی و هرزگویین
وزن: 101 کیلوگرم
قد: 199 سانتی‌متر
پست: دروازه بان