اوساما اسامة طنان

مراکش
وزن: 80 کیلوگرم
قد: 177 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: ویتسه آرنهم