آلسیو تاکیناردی

ایتالیا
وزن: 80 کیلوگرم
قد: 187 سانتی‌متر