اسماعیل ترائوره

ساحل عاج
وزن: 87 کیلوگرم
قد: 184 سانتی‌متر
پست: مدافع
تیم باشگاهی: آنژیه