آندره آندرسون

برزیل
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: لاتزیو