ریکاردو سوتیل

ایتالیا
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: فیورنتینا