ماکسیم Buznikin

روسیه
وزن: 69 کیلوگرم
قد: 172 سانتی‌متر
پست: مهاجم