لوکا رانیری

ایتالیا
پست: مدافع
تیم باشگاهی: فیورنتینا