تاتا Arteaga Zamora

مکزیک
وزن: 61 کیلوگرم
قد: 173 سانتی‌متر
پست: مدافع