دیگو آلتوبه

اسپانیا
پست: دروازه بان
تیم باشگاهی: رئال مادرید