مارتین زوبیمندی

اسپانیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: رئال سوسیداد