بیلی گیلمور

اسکاتلند
پست: هافبک
تیم باشگاهی: چلسی