خوزه سانچز مارتینز

اسپانیا
پست: مدافع
تیم باشگاهی: گرانادا