آنتونی دریسکول گلنون

انگلیس
پست: مدافع
تیم باشگاهی: برنلی