ارسان آدم گولوم

ترکیه
وزن: 82 کیلوگرم
قد: 186 سانتی‌متر
پست: مدافع