ریچارد پویگ

اسپانیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: بارسلونا