یوهن کاچریدی

اوکراین
وزن: 85 کیلوگرم
قد: 198 سانتی‌متر
پست: مدافع