نائوهیرو تاکاهارا

ژاپن
وزن: 75 کیلوگرم
قد: 181 سانتی‌متر
پست: مهاجم