فابریتزیو میکولی

ایتالیا
وزن: 73 کیلوگرم
قد: 168 سانتی‌متر
پست: مهاجم