کلودیو بلوچی

ایتالیا
وزن: 70 کیلوگرم
قد: 173 سانتی‌متر
پست: مهاجم