داویده آستوری

ایتالیا
وزن: 80 کیلوگرم
قد: 188 سانتی‌متر
پست: مدافع