کریم هاگوی

تونس
وزن: 86 کیلوگرم
قد: 190 سانتی‌متر
پست: مدافع