ولاتکو Stojanovski

مقدونیه
پست: هافبک
تیم باشگاهی: نیمس المپیک