لورنزو پیرولا

ایتالیا
پست: مدافع
تیم باشگاهی: اینتر