تیلور پری

انگلیس
پست: هافبک
تیم باشگاهی: وولورهمپتون واندرز