پدرو Rocha Pelágio

پرتغال
پست: هافبک
تیم باشگاهی: ماریتیمو