امبایه نیانگ

سنگال
وزن: 75 کیلوگرم
قد: 184 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم ملی: سنگال
تیم باشگاهی: رن