پاپیس میسون جیلوبوجی

سنگال
وزن: 82 کیلوگرم
قد: 193 سانتی‌متر
پست: مدافع
تیم باشگاهی: گنگام