محمد سعید بن رحما

الجزایر
وزن: 67 کیلوگرم
قد: 172 سانتی‌متر
پست: مهاجم