کوچو هرناندز

کلمبیا
وزن: 73 کیلوگرم
قد: 175 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: مایورکا